Báo Điện Tử Tiêu Dùng 08/2013

Cùng với màu sắc, bố cục... ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến "phần hồn" của một công trình kiến trúc. Vai trò này của ánh sáng được tận dụng khéo léo như một thủ thuật thu hút tầm mắt con người; đôi lúc là "đánh lừa" thị giác của chúng ta vừa tạo một môi trường vừa quen vừa lạ... 
Trích đoạn Báo Đời Sống Tiêu Dùng trang 76 - 08/2013