CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐOÀN HUY.
A: 25/18 Văn Cao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM.
P: (08) - 3602 5064
F: (08) - 6267 4211
C: 0916 888 889
E: info@doanhuy.vn
W: http://doanhuy.vn ; http://woodlight.vn/ ; http://dengotrangtri.com